วิธีการถอนเงินจาก Wallet เข้า บัญชีธนาคาร
( Wallet >> BANK บัญชีธนาคาร )